Altınçocuk

ALTINÇOCUK H, 1989 
 
MUSIC BOY (GB)
ch. 1973
JUKEBOX (GB)
b. 1966
SING SING (GB)
br. 1957
TUDOR MINSTREL (GB) br. 1944 [B]
AGIN THE LAW (GB) b. 1946
BIBI MAH (GB)
b. 1955
TEHRAN (GB) b. 1941
MULIER MAGNIFICA (GB) b. 1941
VERONIQUE (GB)
b. 1961
MATADOR (IRE)
ch. 1953
GOLDEN CLOUD (GB) ch. 1941
SPANISH GALANTRY (GB) ch. 1945
NARCISSE (GB)
b. 1949
NICCOLO DELLARCA (GB) b. 1938
ASPHODELE (FR) b. 1942
MELISSA JANE (GB)
1978
NO MERCY (GB)
gr. 1968
FORTINO (FR)
gr. 1959
GREY SOVEREIGN (GB) gr. 1948 [B]
RANAVALO (FR) b. 1954
CROWNING MERCY (GB)
ch. 1960
SUPREME COURT (GB) br. 1948
MISTRESS GRACE (GB) b. 1952
RICH HARVEST (GB)
ch. 1964
BOUNTEOUS (GB)
b. 1958
ROCKEFELLA (GB) br. 1941
MARIE ELIZABETH (IRE) ch. 1948
ALIEN CORN (GB)
1947
TRIGO (GB) b. 1926
SPYADO (GB) ch. 1941

İlyas Çokay Haraları tarafından yetiştirilen ALTINÇOCUK sahipleri için Grup ve Kısa Vade koşularda çeşitli başarılar elde etmiştir. G3 Marmara Koşusu birinciliği, G3 9 Eylül koşusu üçüncülüğü ve G3 TYAYSD koşusu dördüncülüğü başarıları arasında sıralanmaktadır.

Koşu hayatı sonrası aygırlık yapan ALTINÇOCUKG3 İnönü koşusu üçüncüsü kısrak Hemşeri’yi vermiştir.


Koşu Geçmişi

G3 Marmara Koşusu galibi (1600m)
KV-8 Osman Kapani Koşusu galibi (1600m)
KV-7 Kocaeli Koşusu galibi (1600m)
KV-7 Erol Karasu Koşusu galibi (2000m)
G3 9 Eylül Koşusu üçüncüsü (1900m)
G3 TYAYS Derneği Koşusu üçüncüsü (1200m)
KV-7 Enver Güreli Koşusu dördüncüsü (1400m)